Εξωσωματική γονιμοποίση: Πώς επηρεάζεται την εποχή του κορονοϊού

Ο κορονοϊός αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα, η οποία μας αναγκάζει να αλλάξουμε τη ζωή μας σε όλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και στον τομέα της Ιατρικής. Οι αποφάσεις που πρέπει να εφαρμόσει η Επιστημονική κοινότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι πολύ σημαντικές, καθώς πρέπει να λάβει υπόψη της την υγεία και την ασφάλεια τόσο του ζευγαριού όσο και των παιδιών που θα γεννηθούν με αυτήν τη διαδικασία.

Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το αν θα ξεκινήσει μια γυναικά τη διαδικασία τη εξωσωματικής γονιμοποίησης ή όχι είναι η ηλικία και αν υπάρχει κάποιο σοβαρό νόσημα. Στην περίπτωση που η γυναίκα είναι σε νεαρή ηλικία και δεν έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, που να αναγκαστεί να προχωρήσει στη διαδικασία, καλό θα είναι να περιμένει να περάσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι το τέλος της πανδημίας. Σε αντίθετες περιπτώσεις, όπως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή σε γυναίκες που αναγκάζονται να διατηρήσουν τα ωάρια τους στην κατάψυξη, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Εταιρία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχουν δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές, για το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η πανδημία. Σύμφωνα με αυτές συνιστάται η ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών για εξωσωματική γονιμοποίηση, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η πραγματοποίηση της ωοληψίας και η κατάψυξη των ωαρίων που θα προκύψουν, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του ωαρίου που καταψύχεται ή ότι υπάρχει ιικό φορτίο στο γενετικό υλικό που θα καταψυχθεί. Αντίθετα, συνιστάται η αναβολή όλων των καινούριων προσπαθειών εξωσωματικής και όλων των προγραμματισμένων  εμβρυομεταφορών κατεψυγμένων εμβρύων.

Αυτό που γνωρίζουμε για τον κορονοϊό είναι ότι τα νεαρά άτομα, όταν νοσήσουν, θα εμφανίσουν ήπια συμπτώματα. Επίσης, γνωρίζουμε ότι μια έγκυος γυναικά δεν κινδυνεύει περισσότερο από το γενικό πληθυσμό αυτής της ηλικίας. Γνωρίζουμε ακόμα, πως όσες γυναίκες ου είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό και γέννησαν, δεν μετέδωσαν τον ιό στο νεογνό μέσω του πλακούντα ούτε ανιχνεύτηκε στο αμνιακό υγρό. Παρόλα αυτά, η επίδραση του ιού δεν έχει μελετηθεί στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης, καθώς όλα τα δημοσιευμένα περιστατικά αφορούν σε γυναίκες από τον 6ο μήνα της κύησης και μετά. Επίσης, αν μια γυναίκα νοσήσει βαριά κατά τη διάρκεια της κύησης, μπορεί να χρειαστεί εντατική θεραπεία ή λήψη φαρμάκων που αντενδείκνυνται στην κύηση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία του νεογνού – χωρίς αυτό να σημαίνει τη διακοπή κύησης-. Ωστόσο, εάν δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέραμε στην αρχή, είναι καλύτερο να προγραμματίζεται η προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης αργότερα, μετά τη λήξη της πανδημίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.