Προαθλητικός έλεγχος στα παιδιά

Ο καρδιολογικός προαθλητικός έλεγχος στα παιδιά είναι απαραίτητος και τα τελευταία χρόνια υποχρεωτικός για την εγγραφή των παιδιών σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος. Όπως μας εξηγεί ο καρδιολόγος Δεληγεώργης Αλέξανδρος απαιτείται σωστή συμπλήρωση του πιστοποιητικού απαιτείται η προσεκτική λήψη στορικού, η κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα.


Σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων, συνιστάται η διενέργεια Triplex καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα), 24ωρη καταγραφή ρυθμού (Holter ρυθμού) ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων κατά την κρίση του γιατρού. Τι εξετάζουμε στον καρδιολογικό προαθλητικό έλεγχο στα παιδιά;


Ο προαθλητικός έλεγχος στα παιδιά περιλαμβάνει τα εξής:
i. Το οικογενειακό ιστορικό: Το οικογενειακό ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τυχόν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο συγγενούς σε νεαρή ηλικία (<40 έτη), καρδιακή νόσο ή υπερλιπιδαιμία σε συγγενείς α’ βαθμού
ii. Το ατομικό ιστορικό: Κόπωση, ανεξήγητη δύσπνοια μετά την κόπωση, λιποθυμικά/ προλιποθυμικά επεισόδια, ιδίως κατά την άσκηση, αίσθημα παλμών, υπέρταση, προκάρδιο άλγος μετά από κόπωση, ιστορικό
νοσηλειών.
iii. Τη φυσική εξέταση: Η φυσική εξέταση περιλαμβάνει την ακρόαση της καρδιάς για πιθανό καρδιακό φύσημα ή αρρυθμία, την ψηλάφηση των μηριαίων σφύξεων για τον αποκλεισμό της ισθμικής στένωσης της αορτής, την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, την αναγνώριση συνδρόμων με καρδιολογική συμμετοχή, όπως σύνδρομο Turner, Marfan κ.α.
iv. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, κατά το οποίο μπορούν να εντοπιστούν διάφορες αρρυθμίες, σύνδρομο μακρού QT, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, σύνδρομα προδιέγερσης και άλλα.
v. Triplex καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα), κατά το οποίο μπορούμε να δούμε τις διαστάσεις και την συσταλτικότητα της καρδιάς, την λειτουργικότητα των καρδιακών βαλβίδων, την ύπαρξη προβλημάτων του περικαρδίου και τις διαστάσεις της αορτής.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kardiologos-deligeorgis.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.